Mieszanka dla niemowląt zawierająca pięć swoistych oligosacharydów mleka ludzkiego a mikrobiota jelitowa – badanie z randomizacją


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem badania z randomizacją, w którym oceniano wpływ mieszanki dla niemowląt zawierającej 5 oligosacharydów mleka ludzkiego na rozwój mikrobioty jelitowej.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 639-643

Abstract:

This article summarizes a randomized controlled trial that investigated the effects of an infant formula containing five human milk oligosaccharides on gut maturation in infants.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 639-643

Treść:

Opracowanie na podstawie: Bosheva M, Tokodi I, Krasnow A i wsp.; 5 HMO Study Investigator Consortium. Infant Formula With
a Specific Blend of Five Human Milk Oligosaccharides Drives the Gut Microbiota Development and Improves Gut Maturation Markers:
A Randomized Controlled Trial. Front Nutr 2022;9:920362.author-image

Michał Pac