Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem oceny wyników leczenia i lepszej jakości życia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ogólnopolski program POLKARD 2006-2008


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W latach 2006–2008 Klinika Kardiologii Instytutu „Pomnik– Centrum Zdrowia Dziecka” realizowała po raz drugi (poprzednio w latach 2003–2005) wielozadaniowy, wieloośrodkowy program „Poprawa opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia zeszczególnym uwzględnieniem oceny wyników leczenia i lepszej jakości życia dzieci z wrodzonymi wadami serca” w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2008, POLKARD”. Zadania programu obejmowały program przezskórnego pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem (pulsoksymetria) u noworodkóww województwie mazowieckim, program szkolenia neonatologów, lekarzy rodzinnych i pediatrów w dziedzinie kardiologii dziecięcej, program kwalifikacji doleczenia kardiologicznego interwencyjnego i kardiochirurgicznego w miejscu zamieszkania dziecka z wadąserca, ocenę potrzeb oraz wyników leczenia dzieci z chorobami układu krążenia z uwzględnieniem dzieci urodzonych w latach 2004–2005, populacji pacjentów z chorobą Kawasaki i zmianami w układzie krążenia i oceny wyników leczenia pacjentów młodocianych z patologią układu krążenia oraz opracowanie metod wsparcia psychologicznego i informacyjnego populacji dzieci z patologią układu krążenia.

Abstract:

In the years 2006–2008 Department of Cardiology in Children’s Memorial Health Institute realized for the second time (previously in the years 2003–2005) multitask, multicenter program entitled: “The improvement of cardiological care in a child with cardiac pathology with special emphasis on assessing the results of treatment and improvement of life quality of children with congenital heart disease” under the auspices of “National cardiovascular disease prevention and treatment program for the years 2006–2008, POLKARD”. The objectives of the program included transcutaneus estimation of hemoglobin saturation of oxygen in arterialblood (pulsoxymetry) in neonates in Masovian voivodeship ,training of neonatologists, family doctors and pediatricians in field of pediatric cardiology, program of qualification for interventional and cardiosurgical treatment in children with CHD in their place of living, the evaluation of needs and results of treatment of children with cardiac pathologies with the special consideration of children born in years 2004–2005, population of patients with Kawasaki disease and changesin cardiovascular system, the assessment of results of treatment of GUCH patients and developing psychological and information support methods for population of children with cardiac pathology.author-image

Grupa Ekspertów