Ocena wpływu preparatów zawierających olejek drzewa herbacianego na zmniejszenie łojotoku skóry twarzy.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel:
Olejek drzewa herbacianego wykazuje silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwwirusowe, przez co znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Jednak najczęściej wykorzystywany jestw lecznictwie dermatologicznym. Można go używać doleczenia zakażeń bakteryjnych skóry, np. czyraków, liszajca zakaźnego, zakażeń wirusem Herpes simplex oraz w grzybicach stóp. Olejek drzewa herbacianego wywiera również wpływ na wydzielanie łoju. Celem pracy była ocena wpływu preparatów zawierających ten olejek na zmniejszenie objawów łojotoku skóry twarzy.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 20 pacjentów w wieku od 18 do 40 lat, z łojotokiem skóry twarzy o umiarkowanym stopniu nasilenia. Pomiar płaszcza lipidowego skóry przy użyciu sebumetru wykonywany był dwukrotnie, tj. przed przystąpieniem do badaniai po jego zakończeniu.

Wyniki:
Analizując wyniki badań, stwierdzono, że po 4 tygodniach stosowania olejku drzewa herbacianego poziom produkcji łoju u 20 chorych zmniejszył sięśrednio o 11,8%.

Wnioski:
Uzyskane przez nas wyniki badań potwierdzają obserwacje innych autorów i wskazują na celowe stosowania preparatów z olejkiem drzewa herbacianego u pacjentów z łojotokiem.

Abstract:

Objectives:
Tea tree oil has a strong antibacterial, antifungal and antiviral properties. It is used in the therapy of various diseases but the most frequent in dermatologicaltreatment. The oil can be applied in therapyof furunculous, contagious impetigo, herpes zoster infections and tinea pedis. Tea tree oil has influence onse bum secretion. The purpose of the study was undertaken to evaluate the influence of tea tree oil products on decrease of facial sebum production.

Materials and methods:
The study was performed in20 patients, aged 18–40 years with moderate seborrheaon face. Lipid coat was measured twice using the sebumeter before and after trial.

Results:
The study showed decreased sebum level in 20 patients (mean 11,8%) after 4 weeks tea tree oil therapy.

Conclusions:
Results confirm previous observations and suggest that using products containing tea tree oilis helpful in seborrhea patients.author-image

Grupa Ekspertów