Probiotyki w chorobach infekcyjnych przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Celem artykułu było podsumowanie danych z badań z randomizacją (lub ich meta analiz), w których oceniano skuteczność kliniczną stosowania probiotyków w zapobieganiu i leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego i/lub układu oddechowego. W tym celu przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego Medline (do sierpnia 2009) oraz Cochrane Library (wydanie 3, 2009). Wyniki badań dowodzą, że niektóre drobnoustroje probiotyczne wykazują korzystne działanie w zakażeniach przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Najlepiej udokumentowane jest stosowanie wybranych probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej.

Abstract:

This paper aims to evaluate the effectiveness and safety of probiotics for the prevention and treatment of gastrointestinal and respiratory tract infections. The MEDLINE and The Cochrane Library (both up to August2009) were searched for randomized controlled trials (RCT) or their meta-analyses. Selected strains of probiotic shave been tested and demonstrated health benefitsin gastrointestinal and respiratory tract infections.The best documented is the use of selected probiotics for the treatment of acute gastroenteritis.author-image

Hanna Szajewska