Leczenie ostrej biegunki infekcyjnej w 2013 roku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W 2008 roku dwa towarzystwa naukowe – Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Europejskie Towarzystwo Chorób Infekcyjnych Dzieci – opracowały wytyczne postępowania w ostrej biegunce infekcyjnej. Artykuł stanowi ich podsumowanie oraz omówienie nowych danych opublikowanych w latach 2008-2013, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji leczniczych aktualnie dostępnych w Polsce. Wprowadzenie szczepień przeciwko rotawirusom sprawia, że w niektórych częściach świata najczęstszą przyczyną biegunki, zwłaszcza o ciężkim przebiegu, stają się zakażenia norowirusowe. Podstawę leczenia ostrej biegunki stanowi nawadnianie oraz właściwe żywienie, które należy wznowić niepóźniej niż 4-6 h po rozpoczęciu nawadniania. Wiarygodne dane potwierdzają zasadność wcześniejszych wytycznych europejskich, że w leczeniu ostrej biegunki u dzieci można rozważyć – zawsze tylko jako leczenie wspomagające nawadnianie, nigdy zamiast – stosowanie probiotyków o udokumentowanym działaniu (aktualnie pozostają nimi Lactobacillus GG i Saccharomyces boulardii), racekadotrylu (leku o działaniu hamującym wydzielanie) lub smektynu dwuoktanościennego (leku o działaniu adsorpcyjnym). Zachorowanie na ostrą biegunkę rzadko wymaga zastosowania antybiotyków.

Abstract:

In 2008, the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and the European Society of Paediatric Infectious Diseases developed guidelines for the management of acute gastroenteritis in children. This article summarizes these guidelines and reviews data published in2008-2013, with special emphasis on the interventions available in Poland. To identify relevant data, MEDLINE and the Cochrane Library were searchedin April 2013. Since the introduction of rotavirus vaccines, norovirus is the main cause of medically attended acute gastroenteritis in some parts of theworld. Rehydration and normal feeding that should be continued no later than 4 to 6 hours after the on set of rehydration remain the key treatments. Probiotics with documented efficacy (currently, these are Lactobacillus GG and Saccharomyces boulardii), racecadotril (an antisecretory drug), andsmectite (an adsorbent) are all effective adjunctive therapies to oral rehydration, and any of these therapies may be considered in the management ofacute gastroenteritis. Only rarely is antibiotic treatment needed.author-image

Hanna Szajewska

author-image

Małgorzata Pieścik-Lech