Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego znane są od lat, jednak nadal stanowią problem diagnostyczno-terapeutyczny. Istnieje wiele dyskusyjnych opinii i przekonań dotyczących częstości występowania w populacji dzieci polskich cyklów rozwojowych pasożytów, możliwości zarażenia, rozpoznawania i leczenia. W artykule omówiono najczęściej występujące w Polsce rodzime i zawleczone parazytozy przewodu pokarmowego. Są to: owsica, glistnica, tasiemczyce, lamblioza, węgorczyca i amebiaza.

Abstract:

Parasites of the intestinal tract have been known from years, but they are still a diagnostic-therapeutic problem. There are many controversial opinions and convictions related to frequency of occurrence in polish children population: lifecycle of parasites, possibility of infection, diagnosis and treatment. In the article the most frequent in Poland parasitoses of digestive tract are discussed. For example: pinworm infection, ascariasis, tapeworm infection, giardiasis, strongyloidosis, amebiasis.author-image

Jolanta Popielska

author-image

Magdalena Marczyńska