Szczepienie przeciwko grypie: tak czy nie? W odniesieniu do rekomendacji WHO na sezon 2013/2014


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Grypa jest ostrą, nieprzewidywalną chorobą zakaźną. Może przebiegać (zwłaszcza w grupach ryzyka) ciężko, z licznymi powikłaniami. Może prowadzić do hospitalizacji lub zgonu pacjenta. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie jest coroczne szczepienie. Stosowane szczepionki są bezpieczne i skuteczne. Leczenie przeciwwirusowe jest zalecane w wybranych grupach pacjent&oacute;w, może być stosowane jako chemioprofilaktyka. Nie może jednak i nie zastępuje ono szczepień.</p>

Abstract:

<p>Flu (influenza) is acute, incredible infectious disease. It may outcome (especially in high risk groups) seriously, with many complications, leading to hospitalization or a death of the patient. The best way to prevent flu is by being each year. Currently used vaccinations seem to be save and effective. Antiviral treatment is indicated in selected groups of patients, it can be used as chemioprophylaxis. It cannot be however and it does not substitute vaccinations.</p>

author-image

Jolanta Popielska