Żelazo - profilaktyka niedoboru i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza u niemowląt w praktyce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Odpowiednia profilaktyka niedoboru żelaza u niemowląt z grup ryzyka tego niedoboru pozwala zapobiegać pełno objawowej niedokrwistości. Autorzy przedstawiają dobrze znane oraz rzadziej wymieniane czynniki ryzyka występowania zmniejszonych zasobów żelaza u noworodków i niemowląt. Podkreślono wagę przestrzegania zaleceń dotyczących profilaktycznych i leczniczych dawek preparatów żelaza z uwzględnieniem diety niemowlęcia - szczególnie w przypadku karmienia wyłącznie pokarmem kobiecym - oraz zaplanowania regularnych kontroli pediatrycznych, które pozwolą modyfikować leczenie stosownie do aktualnej masy ciała szybko rosnącego dziecka.

Abstract:

Appropriate supplemental iron intake helps to prevent iron deficiency anaemia in infants with risk factors for low iron stores. It is very important to follow the guidelines for the prevention and treatment of iron deficiency anaemia with respect to the infants’ diet - especially in exclusively breastfed infants- and to plan the routine check-ups to change the iron’s doses in fast growing infants.author-image

Agata Pleskaczyńska

author-image

Anna Dobrzańska