Koarktacja aorty


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Koarktacja aorty to wrodzona wada układu krążenia polegająca na zwężeniu aorty zstępującej w jej cieśni. Charakteryzuje się bardzo zróżnicowanymobrazem klinicznym i objawia się na różnych etapach życia. Niewykryta u noworodka istotna koarktacja aorty może po kilku tygodniach ujawnić się nagłym załamaniem stanu zdrowia, szybko rozwijającą się niewydolnością serca, nerek, a nawet może spowodować śmierć dziecka. Koarktacja aorty totakże jedna z głównych przyczyn nadciśnienia tętniczego u dzieci. Nieleczona prowadzi do zmian wielonarządowych, a nawet przedwczesnej śmierci, ale jej szybkie rozpoznanie i właściwa terapia dają szansę na prowadzenie ,,normalnego” trybu życia. Odpowiednio przeprowadzone badanie pediatryczne dostarcza wystarczającą ilość informacji do wysunięcia podejrzenia tej wady serca oraz skierowania na badanie kardiologiczne.

Abstract:

Coarctation of the aorta is a congenital heart disease, where the isthmus of the aorta is narrowed. This defect is characterized by variable clinical presentation and can manifest at different ages. In the newborn, severe undetected coarctation of the aorta may, after a few weeks result in sudden deterioration of health, rapidly developing heart failure, kidney disease, and even death. It is also one of the main causes of hypertension in children. Untreated, it leads to multiorgan failure or even premature death, but correct diagnosis and appropriate treatment, increases the chances of a patient living a „normal” life. Properly performed pediatric examination provides sufficient information for one to suspect the presence of the defect and refer the patient for cardiac consultation.author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Lidia Woźniak