Miejscowy i uogólniony niepożądany odczyn po szczepieniu BCG - proponowany standard postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Szczepionka BCG z podszczepem Moreau produkowana od 1955 roku przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek BIOMED - LUBLIN w porównaniu z innymi szczepionkami BCG stosowanymi obecnie na świecie wykazuje mniejszą reaktogenność, a także lepszy profil efektywności. Jednak wśród szczepionek stosowanych w Programie Szczepień Ochronnych szczepionka BCG jest najbardziej reaktogenna, bowiem u dzieci z głębokim defektem odporności rozsiew prątka Mycobacterium bovis może spowodować wielonarządowe uszkodzenia, a nawet zgon. Dlatego też lekarz w oddziale noworodkowym, a także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej winien zebrać wywiad rodzinny dotyczący zgonów we wczesnym dzieciństwie w przebiegu zakażeń oraz ich występowania u pozostałych członków rodziny, gdyż objawy te mogą wskazywać na pierwotne niedobory odporności. Celem pracy jest przedstawienie optymalnego standardu postępowania w przypadku wystąpienia miejscowego i uogólnionego niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) po szczepieniu BCG zgodnie z zaleceniami WHO.

Abstract:

BCG vaccine containing the Mycobacterium bovis BCG Moreau strain, has been produced by the Factory of Sera and Vaccines BIOMED - LUBLIN since 1955. Polish BCG vaccine compared to other vaccines presents with better profile of safety and efficacy. Among all vaccines used in National Immunization Program, it is the most reactogenic one, BCG disseminated infection could cause multiorgans complication in immunocompromised patients, even death. Neonatologists and general practitioners are supposed to investigate the past history of the patient including premature, unidentified deaths and serious infections in other members of family. These findings may suggest suspicion of primary immunodeficiency. The aim of this summary is to present the best standards of practice according to WHO recommendation, when localized or generalized post-vaccine undesired reaction occurs.

author-image

Grupa Ekspertów