author-image

Dorota Olczak-Kowalczyk


Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM od 2008 r.; inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej powołanego w czerwcu 2013 r.; współorganizatorem i koordynatorem Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF). Działania tej Organizacji są ukierunkowane na propagowanie i wdrażanie działań w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej. 
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk zorganizowała Panele Niezależnych Ekspertów Polskich w celu opracowania zaleceń profilaktycznych u dzieci i młodzieży w Polsce. Zalecenia te zostały opublikowane w formie artykułów („Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej”; „Postawa i wiedza stomatologów zakresie profilaktyki fluorkowej”) oraz w wersji elektronicznej na stronie www.acff.pl.
Propaguje wiedzę na temat pierwotnie pierwotnej profilaktyki próchnicy w środowisku lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych (udział w konferencjach, zjazdach i szkoleniach naukowych). Jest autorem wielu publikacji i monografii.
Dorobek naukowy Pani prof. Dorot Olczak-Kowalczyk obejmuje ponad kilkaset prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest promotorem wielu ukończonych rozpraw doktorskich oraz otwartych przewodów doktorskich. Obecnie pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.