author-image

Mirosława Grałek


Prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
Oddział Okulistyki Dziecięcej SP ZOZ, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii  im. M. Konopnickiej 

Specjalista chorób oczu  - specjalizacja II stopnia  uzyskana  w 1973 r. 
Doktorat w 1978 r.
Habilitacja w 1996 r.
Profesor n. med., tytuł naukowy nadany w 2001 r. 
Ponad półwieczny staż zawodowy
• 1966-1988 Oddział Okulistyki, Wojewódzki Szpital im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zgierz 
  (starszy asystent, zastępca Ordynatora) 
• 1988-1998 Klinika Okulistyki, Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
(zastępca kierownika Kliniki) 
• 1998-2003 Klinika Okulistyki Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Łódź  
(kierownik Kliniki)
• 2003-2011 Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
(kierownik Kliniki) 
• 2011- nadal Oddział Okulistyki Dziecięcej SP ZOZ, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii  im. M. Konopnickiej 
(konsultant)