"Ultrasonografia w diagnostyce chorób u noworodka"


Lektura obowiązkowa do PES neonatologii

Redakcja:
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
dr hab. n. med. Renata Bokiniec

„Ultrasonografia w diagnostyce chorób u noworodka” to rodzaj atlasu z bogatym zbiorem zdjęć dotyczących najwcześniejszego okresu życia. Książka będzie służyć jako podręcznik dla specjalizujących się oraz specjalistów neonatologii i pediatrii, może również służyć radiologom zaangażowanym w diagnozowanie noworodków.
To pierwszy tego typu podręcznik w Polsce, o charakterze instruktażowym, napisany przez znakomitych polskich lekarzy, prezentujący doskonałej jakości obrazy pochodzące ze zbiorów własnych autorów oraz z archiwum. Wybitni polscy neonatolodzy i pediatrzy z ogromnym doświadczeniem w ultrasonografii, przygotowując poszczególne rozdziały, dołożyli wszelkich starań, aby przejrzysty układ i zwięzła, ujednolicona forma ułatwiały przyswajanie wiedzy i umiejętności. Zadbali również, aby podręcznik zawierał aktualne i wiarygodne treści oraz wystarczającą liczbę przykładów możliwych patologii.

Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2019
Oprawa: Twarda, 320 stron
Format : A4
ISBN 978-83-89809-41-4

1. Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób okresu noworodkowego − zalety i ograniczenia - Renata Bokiniec
2. Diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego
2.1. Anatomia ultrasonograficzna ośrodkowego układu nerwowego - Joanna Puskarz-Gąsowska
2.2. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego - Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz
2.3. Krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodków donoszonych - Justyna Czech-Kowalska, Kinga Gradowska
2.4. Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego u noworodków urodzonych przedwcześnie - Renata Bokiniec
2.5. Ultrasonograficzny obraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków donoszonych - Urszula Majewska
2.6. Leukomalacja okołokomorowa - Urszula Majewska
2.7. Ultrasonografia tylnego dołu czaszki - Urszula Majewska
2.8. Zewnętrzne przestrzenie płynowe ośrodkowego układu nerwowego - Joanna Puskarz-Gąsowska
2.9. Neuroinfekcje w obrazie ultrasonograficznym - Justyna Czech-Kowalska
2.10. Kanał kręgowy w badaniu ultrasonograficznym - Michał Brzewski
2.11. Badanie dopplerowskie krążenia mózgowego - Renata Bokiniec
3. Diagnostyka płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.1. Podstawy ultrasonograficznego obrazowania płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.2. Technika badania - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.3. Diagnostyka opłucnej - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.4. Ostre choroby układu oddechowego u noworodków - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.5. Zapalenia płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.6. Ropień płuca - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.7. Zmiany w USG płuc w chorobach przewlekłych - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.8. Wady wrodzone płuc - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.9. USG płuc w wentylacji wspomaganej - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
3.10. Ocena przepony - Piotr Kruczek, Piotr Szymański
4. Diagnostyka serca i dużych naczyń
4.1. Zasady badania echokardiograficznego - Witold Błaż
4.2. Nadciśnienie płucne - Witold Błaż
4.3. Przetrwały przewód tętniczy - Witold Błaż
5. Ultrasonografia jamy brzusznej
5.1. Diagnostyka wątroby i dróg żółciowych - Agnieszka Ochoda-Mazur, Joanna Hurkała
5.2. Diagnostyka układu moczowego - Justyna Czech-Kowalska, Ludmiła Bartoszewicz
5.3. Diagnostyka zmian w nadnerczach - Justyna Czech-Kowalska, Dorota Bulsiewicz
5.4. Diagnostyka martwiczego zapalenia jelit u noworodków - Renata Bokiniec
5.5. Diagnostyka jelita grubego - Piotr Kruczek
5.6. Badanie dopplerowskie naczyń jamy brzusznej - Renata Bokiniec
6. Diagnostyka tarczycy - Aleksandra Mikołajczak
7. Diagnostyka śródpiersia - Michał Brzewski
8. Dysplazja rozwojowa stawu biodrowego - Dariusz Gruszfeld

 

 

 

 

 

 

 

 


250 zł 200.00 zł

product image
Promocja
250 zł 200.00 zł