Późna postać krwawienia z niedoboru witaminy K u niemowląt – opis 5 przypadków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W pracy przedstawiono 5 przypadków późnej postaci krwawienia z niedoboru witaminy K (VKDB) u niemowląt. Autorki zwracają uwagę na bardzo
poważne konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń dotyczących profilaktycznej podaży witaminy K po urodzeniu i kontynuacji doustnej podaży witaminy
K u dzieci karmionych piersią. Jednocześnie podkreślają konieczność diagnostyki w kierunku VKDB, gdy występują tzw. objawy alarmujące oraz
u dzieci z grup ryzyka niedoboru witaminy K, zwłaszcza karmionych pokarmem kobiecym niemowląt z przedłużającą się żółtaczką lub cholestazą.

Abstract:

The report presents 5 cases of late onset vitamin K deficiency bleeding (VKDB) in infants. Authors described very serious consequences of lack of
proper prophylaxis or discontinuation of oral supplementation of vitamin K in breast-fed children. A thorough diagnostics in cases with reported
alarming symptoms and in infants with risk factors for VKDB is as much important. It should concern especially exclusively breast-fed children with
prolonged jaundice or infants suffered with cholestasis.author-image

Agata Pleskaczyńska

author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Justyna Czech-Kowalska