author-image

Justyna Czech-Kowalska


Dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

  • Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. 
    Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.  
  • W kręgu zainteresowań naukowych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P i metabolizm kostny, żywienie noworodków i niemowląt (szczególnie urodzonych przedwcześnie), diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego.
  • Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u hospitalizowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Brała aktywny udział w tworzeniu krajowych wytycznych dotyczących m.in. profilaktyki niedoborów witaminy D, żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz profilaktyki i leczenia zakażenia wirusem cytomegalii.
  • Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną, prowadzi wykłady na konferencjach naukowych, kursach doskonalących CMKP oraz dla studentów medycyny Uczelni Łazarskiego oraz UKSW.
  • Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.

Autor artykułów

Zespół Beckwitha i Wiedemanna

Justyna Czech-Kowalska


Żywienie enteralne noworodka

Justyna Czech-Kowalska