Kaniule donosowe o wysokim przepływie stosowane jako wsparcie oddechowe u noworodków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Donosowe kaniule o wysokim przepływie (ang. high flow nasal cannula, HFNC) są nieinwazyjną metodą wsparcia oddechowego, która może mieć
szerokie zastosowanie w oddziałach noworodkowych, zwłaszcza tych, które nie dysponują personelem pielęgniarskim przeszkolonym w stosowaniu
metody stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (ang. continous positive airway pressure, CPAP). Potencjalnie HFNC u wielu pacjentów
może być alternatywą dla tej metody leczenia. Liczba powikłań przy zastosowaniu obu metod jest podobna, jakkolwiek CPAP powoduje więcej urazów
nosa. Konieczne są jednak dalsze badania nad skutecznością i możliwymi powikłaniami HFNC, zwłaszcza w grupie skrajnych wcześniaków i dzieci
ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

Abstract:

High flow nasal cannula (HFNC) is a noninvasive method of ventilatory support and may be widely used in neonatal wards, especially those that do
not have nurses trained in the use of continuous positive airway pressure (CPAP). Potentially, HFNC may be an alternative to this method in numerous
patients. The number of adverse events during the use of both methods remains similar, however, CPAP causes more nasal traumas, especially within
extremely premature newborns and in babies with extremely low birth weightauthor-image

Joanna Maria Jassem-Bobowicz

author-image

Iwona Domżalska-Popadiuk