Czy osoby dorosłe wymagają profilaktycznej podaży witaminy D?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prawidłowy stan zaopatrzenia ustroju w witaminę D odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki Ca-P, a także w funkcjonowaniu bardzo wielu komórek,
tkanek i narządów. Niestety niedobór witaminy D dotyczy znacznego odsetka polskiej populacji, nie tylko zimą. Wobec wielokierunkowego
działania witaminy D, przy ograniczonej syntezie skórnej oraz niskiej podaży z diety, suplementacja witaminą D staje się niezmiernie ważna. Profilaktyka
niedoborów powinna być prowadzona na każdym etapie życia. Aktualnie rekomendowane profilaktyczne dawki witaminy D uwzględniają jej
wielokierunkowe działanie.

Abstract:

An adequate vitamin D intake and its status are important not only for bone health and Ca-P metabolism, but for an optimal function of many organs
and tissues throughout the body. Vitamin D supplementation is recommended across a whole lifecycle in case of insufficient skin synthesis or vitamin
D intake from diet. Currently available recommendations of vitamin D deficiency prophylaxis may help medical professionals with reducing this
overall health care problem.author-image

Justyna Czech-Kowalska