Ropnie wątroby u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ropnie wątroby są rzadko spotykane u zdrowych dzieci, bez niedoboru odporności. Obraz kliniczny jest niespecyficzny, toteż dużą rolę w ich diagnostyce
odgrywają badania obrazowe. Antybiotykoterapia stanowi podstawowe postępowanie terapeutyczne; niekiedy możliwy jest drenaż przezskórny czy nawet
leczenie chirurgiczne.
W artykule przedstawiono informacje dotyczące ropni wątroby u dzieci, oparte na danych z piśmiennictwa i doświadczeniach własnych.

Abstract:

Liver abscesses are rare in healthy, immunocompetent children. Clinical manifestation is non specific that is why imaging procedures play an important
role in the diagnostic management. Antibiotic therapy is a basic procedure but sometimes percutaneous drainage or other surgical procedures are possible
and curative.
The authors present a review summarizing current approach to liver abscesses in children according to literature review and own experience.author-image

Magdalena Foltyn

author-image

Maja Klaudel-Dreszler

author-image

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

author-image

Irena Jankowska

author-image

Patryk Lipiński