Europejskie wytyczne leczenia zespołu zaburzeń oddychania – aktualne rekomendacje


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W pracy przedstawiono opracowanie najnowszych zaleceń dotyczących postępowania w zespole zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych
przedwcześnie.

Abstract:

The paper presents the summary of current clinical guidelines for the management of respiratory distress syndrome in preterm neonates.author-image

Patryk Lipiński