Omdlenia w pediatrii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Omdlenia są często spotykanym w praktyce pediatrycznej problemem i mimo że zazwyczaj mają charakter łagodny, zrozumiałe jest, że stanowią wyzwanie
diagnostyczne dla pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej. Odpowiednio przeprowadzony, wnikliwy wywiad jest najważniejszym narzędziem
w diagnostyce różnicowej stanów nagłej utraty przytomności, a uzupełnienie go o badanie fizykalne i podstawową ocenę zapisu EKG powinno znacząco
ograniczyć liczbę zbędnych konsultacji specjalistycznych oraz hospitalizacji. W niniejszej pracy omówiono definicję, epidemiologię, klasyfikację patofizjologiczną, metody diagnostyczne oraz zasady leczenia omdleń w populacji dziecięcej.

Abstract:

Syncope is a frequent clinical problem in pediatrics. Although in most cases it is innocent, it remains a diagnostic challenge for pediatricians and
general practitioners. A properly obtained medical history is the most important element of differential diagnosis of syncope. Together with physical
examination and basic ECG analysis it is usually sufficient to make a diagnosis and reduce the number of unnecessary specialist consultations and
hospitalizations. The objective of this article is to present the definition, epidemiology, patophysiological classification, diagnostic procedures and
treatment of syncope in childrenauthor-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Agnieszka Stańko

author-image

Lidia Woźniak

author-image

Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska