Zalecenia dotyczące wczesnego rozpoznawania cholestazy u niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cholestaza, czyli mechaniczne zatrzymanie odpływu żółci lub czynnościowe upośledzenie funkcji wydzielniczej wątroby, występuje u niemowląt
rzadko. Jednak jej przyczyną może być choroba zagrażająca zdrowiu i życiu dziecka, wymagająca w krótkim czasie specyficznego leczenia farmakologicznego,
a w niektórych przypadkach – operacyjnego. Dlatego tak ważne są szybka diagnostyka i prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta do odpowiedniego
sposobu postępowania.
W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat rozpoznawania i postępowania w przypadku cholestazy niemowlęcej.

Abstract:

Cholestasis (reduction of bile flow or bile formation) occurs rarely in infants, but can be caused by serious, even life-threatening disease, that should be
treated pharmacologically or in some cases operatively. That is why early diagnosis is crucial. This paper presents current approach to infant cholestasis.author-image

Anna Liberek

author-image

Diana Kamińska

author-image

Piotr Socha

author-image

Irena Jankowska