Zmiany w organizacji opieki nad noworodkiem w Polsce od lat 80. XX wieku do dziś


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie historii powstania i zadań specjalizacji w dziedzinie neonatologii oraz trójstopniowego systemu opieki okołoporodowej
w Polsce. W pracy zdefiniowano aktualne potrzeby w intensywnej terapii noworodka w zakresie liczby dostępnych miejsc i aparatury.
Przedstawiono spektrum badań przesiewowych wykonywanych po urodzeniu oraz realizowane w ostatnich dekadach projekty badawcze, których
celem jest poprawa opieki nad noworodkiem.

Abstract:

The aim of this article is to present the history of the creation and tasks of specialization in the field of neonatology and three-level care system in Poland.
Currently existing needs of intensive newborn care in terms of available places and equipment needs have been defined. Both the current scope of newborn
screening carried out after birth and research projects conducted within the last few decades have been presented.author-image

Ewa Helwich