Społeczny aspekt funkcjonowania banków mleka kobiecego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Banki mleka to działające w szpitalach specjalistyczne laboratoria, których zadaniem jest zapewnienie dostępu do mleka kobiecego tym dzieciom, które
z przyczyn losowych nie mogą być karmione mlekiem własnych mam. Banki mleka w Polsce powstały z inicjatywy karmiących matek, przekonanych
o wartości kobiecego mleka. W 2006 r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie na Rzecz Banku Mleka Kobiecego, którego celem było promowanie
wśród rodziców i personelu medycznego idei bezpiecznego dzielenia się pokarmem. Od 2009 r. dorobek i cele statutowe Stowarzyszenia przejęła
Fundacja Bank Mleka Kobiecego, która jest organizacją pożytku publicznego i działa w ścisłym porozumieniu z Europejskim Stowarzyszeniem Banków
Mleka. Pod patronatem Fundacji funkcjonuje obecnie 6 banków mleka w całej Polsce, a wkrótce planowane jest otwarcie nowych placówek. Banki mleka
w naszym kraju działają na zasadzie regulacji wewnątrzszpitalnych, których podstawę stanowi program Fundacji BMK pt. „Mamy mleko dla wcześniaka”.
Fundacja prowadzi intensywne działania mające na celu uregulowanie kwestii banków mleka w polskim prawie i procedurach medycznych. Banki mleka
to nie tylko wysokospecjalistyczne ośrodki rekrutacji dawczyń pokarmu kobiecego, badania i dystrybucji pokarmu, ale także miejsce spotkania matek
borykających się z problemami laktacyjnymi z tymi kobietami, które przezwyciężyły kłopoty związane z rozpoczęciem karmienia naturalnego. Dla wielu
kobiet honorowe oddawanie mleka jest swoistym dopełnieniem macierzyństwa i stanowi przejaw zachowań altruistycznych i norm społecznych takich
jak dobroczynność, empatia i bezinteresowna pomoc.

Abstract:

Human milk bank is a professional laboratory established in hospital to give the human milk to infant’s couldn’t be breastfeed by own mother for undesirable
reason. Human milk banks in Poland was created on the initiative of breastfeeding mothers, convinced of the value of human milk. In 2006, the Association
for Human Milk Bank in Poland was established promote human milk banking among parents and medical Staff. Since 2009, the achievements and the
statutory objectives of the Association took over the Human Milk Bank Foundation, the NGO close cooperating with European Milk Bank Association. So far
Human Milk Bank Foundation supported to five milk banks in Poland and a few more are in the stage of organization. Milk banks in Poland operate based
on a program of Foundation titled „Human milk for premature”. Human Milk Bank Foundation is very active in cooperation with government in introducing
donor milk feeding as a medical procedure in Polish law. Human milk banks are not only service to collect donated milk and distribute the milk but also
a possibility to meet mother suffer from lactation problems with those that successfully breastfeeding. Donating milk is a fulfilment of motherhood for many
women and way of manifestation of altruism, charity, empathy and disinterested help.author-image

Aleksandra Wesołowska

author-image

Izabela Paczesna

author-image

Anna Studniczek