Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci – aktualne rekomendacje ECON i NASPGHAN


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono podsumowanie aktualnych wytycznych Komitetu Ekspertów ds. niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby
(Expert Committee on NAFLD, ECON) i Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, NASPGHAN) w przypadku pacjentów pediatrycznych z niealkoholową
chorobą stłuszczeniową wątroby.

Abstract:

This paper presents summary of current recommendations from the Expert Committee on NAFLD (ECON) and the North American Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) for nonalcoholic fatty liver disease approach in paediatric patients.author-image

dr Diana Kamińska