Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci – postępowanie praktyczne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) jest ostrą gorączkową chorobą infekcyjną stanowiącą zagrożenie życia, na którą najczęściej
zapadają małe dzieci. Do potwierdzenia rozpoznania niezbędna jest punkcja lędźwiowa, która nie powinna być odwlekana, ponieważ zbyt
późne rozpoznanie zwiększa ryzyko rozwoju trwałych następstw. Do zakażenia dochodzi drogą krwiopochodną, rzadziej przez ciągłość z ucha
środkowego lub zatok przynosowych. Etiologia zależy od wieku pacjenta, drogi zakażenia, czynników ryzyka i lokalnej sytuacji epidemiologicznej.
Za większość zachorowań u dzieci odpowiadają bakterie otoczkowe: pneumokoki, meningokoki i Haemophilus influenzae typu b.
Wymienionym zakażeniom można współcześnie skutecznie zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych. Usystematyzowane podejście diagnostyczne
z zastosowaniem algorytmów ułatwia lekarzom prawidłowe postępowanie, zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Abstract:

Meningitis is a severe febrile, life-threatening illness most often affecting young children. Lumbar puncture is necessary to confirm the diagnosis and
should not be delayed since late diagnosis increases the risk of sequelae. The infection spreads through the bloodstream, less often from the middle
ear or paranasal sinuses. Etiology depends on the age of patient, the route of infection, individual risk factors and local epidemiology. The majority of
cases are caused by capsular bacteria: pneumococci, meningococci and Haemophilus influenzae b. These infections can be effectively prevented by
immunization. A systematic diagnostic approach using algorithms makes it easy for physicians to follow the current medical knowledge.author-image

Magdalena Okarska-Napierała

author-image

Ernest Kuchar