Sprawozdanie z 50. Kongresu ESPGHAN – wybrane zagadnienia hepatologiczne


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono doniesienia dotyczące wybranych chorób wątroby u dzieci, prezentowane podczas 50. Konferencji Europejskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN), która odbywała
się w Pradze od 10 do 13 maja 2017 r.

Abstract:

The author discussed reports on liver disorders in children discussed at the 50th Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition, 10-13 May 2017 in Prague.author-image

Patryk Lipiński