Morfina w leczeniu bólu u noworodków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ocena i leczenie bólu u noworodków są nadal dużym wyzwaniem w opiece neonatologicznej. Morfina jest najczęściej używanym opioidem w populacji noworodkowej. Celem artykułu jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa morfiny w leczeniu bólu u noworodków.

Abstract:

Pain assessment and management remain a great challenge in neonatal care. Morphine is the most commonly used opioid in neonatology. The aim of this
paper is to review the current knowledge about morphine’s efficacy and safety in the treatment of pain in neonates.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Eliza Michalska

author-image

Dariusz Gruszfeld