Miejsce cefuroksymu i amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu zakażeń układu oddechowego – na podstawie rekomendacji oddechowych 2016 Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zakażenia dróg oddechowych zwłaszcza u dzieci stanowią najczęstszy powód wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Główną przyczyną zakażeń są wirusy,
jednak bakterie są istotnym czynnikiem etiologicznym ostrego zapalenia gardła i migdałków, ucha środkowego, zatok przynosowych i zapalenia płuc.
Lekami pierwszego rzutu pozostają antybiotyki β-laktamowe. W artykule skupiono się na zastosowaniu amoksycyliny z kwasem klawulanowym oraz cefuroksymu
zgodnym ze zaktualizowanymi Rekomendacjami postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego opracowanymi w ramach
Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2016.

Abstract:

Respiratory tract infections especially in children, are common reason for visiting primary care physicians. Although viruses are the most common cause of
infections, bacteria are important agents in acute pharyngitis, otitis media, sinusitis and pneumonia. The first choice treatment are β-lactam antibiotics. The
article focuses on use of amoxicillin with clavulanic acid and cefuroxime according to updated Recommendation for treatment in community-acquired respiratory
tract infections developed by National Antibiotic Protection Program 2016.author-image

Anna Kozłowska-Jalowska

author-image

Ernest Kuchar