Zasady ogólne przygotowania i kwalifikacji dziecka do planowego znieczulenia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono ogólne zasady przygotowania dziecka do planowego znieczulenia. Poruszono kwestie związane z niezbędnymi elementami przygotowania
do tego zabiegu, takimi jak przedoperacyjna konsultacja anestezjologiczna, konsultacje specjalistyczne, zalecenia dotyczące badań dodatkowych
i postu przedoperacyjnego. Odniesiono się także do oceny ryzyka związanego ze znieczuleniem oraz czynników wpływających na wzrost ryzyka powikłań.
Przedstawiono najczęstsze przeciwwskazania względne i bezwzględne do znieczulenia w trybie planowym, z uwzględnieniem m.in. odstępu czasu
od chorób zakaźnych, infekcji dróg oddechowych i szczepień ochronnych. Ustosunkowano się do żywo dyskutowanej w ostatnich latach kwestii potencjalnej
neurotoksyczności anestetyków u najmłodszych pacjentów.

Abstract:

This article deals with general rules of preparation for elective paediatric anaesthesia. It covers all aspects of necessary preparations such as: preoperative
anaesthetic consultation, specialist consultations, laboratory tests and fasting guidelines. It concerns also assessment of anaesthetic risk and factors
increasing the risk of complications. The most common contraindications for elective anaesthesia are presented including recommendations concerning
timing of vaccines, infective diseases as well as respiratory tract infections in relation to anaesthesia. This article also touches the problem of anesthetic
neurotoxicity for the developing brain, the hot-topic of the last decade.author-image

Magdalena Mierzewska-Schmidt

author-image

Artur Baranowski