Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci – postępowanie zgodne z aktualnymi wytycznymi EPOS oraz Rekomendacjami postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2016


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

0stre wirusowe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest elementem wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych, chorobą samoograniczającą
się, ustępującą do 10 dni. Zapalenie niewirusowe, polegające na przedłużaniu się objawów zajęcia zatok o umiarkowanym nasileniu nawet
do 3 miesięcy, jest nieinfekcyjnym procesem zapalnym. Antybiotykoterapii ukierunkowanej na pneumokoki i pałeczki hemofilne wymaga wyłącznie bakteryjne
zapalenie błony śluzowej nosa i zatok. Do rozwoju powikłań ropnych dochodzi rzadko, najczęściej w pierwszych dniach choroby. W artykule skupiono
się na leczeniu zgodnym ze zaktualizowanymi Rekomendacjami postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016 opracowanymi
w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków oraz obowiązującymi rekomendacjami EPOS (ang. European Position Paper on Rhinosinusitis
and Nasal Polyps).

Abstract:

Acute viral rhinosinusitis is self-limiting element of upper respiratory tract viral infection which usually resolves within 10 days. Non-viral rhinosinusitis
is noninfectious inflammatory process of moderate intensity, which can up to 3 months persist should be treated with topical glikocorticosteroids. Only
acute bacterial rhinosinusitis should be treated with antibiotics for presumed pneumococcal or nontypable Haemophilus influenzae infection. Septic
complications are rare, in most cases occur during early stage of the bacterial rhinosinusitis. The article focuses on the treatment according to updated
Recommendation for treatment in community-acquired respiratory tract infections developed by National Antibiotic Protection Program 2016 and current
EPOS guidelines.author-image

Andrzej Załęski

author-image

Ernest Kuchar