Choroba wątroby związana z przewlekłą niewydolnością jelit


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroba wątroby związana z przewlekłą niewydolnością jelit i żywieniem pozajelitowym stanowi główne powikłanie długotrwałego żywienia pozajelitowego
u chorych z przewlekłą niewydolnością jelit. W artykule przedstawiono jej patogenezę, obraz kliniczny, czynniki ryzyka, sposoby leczenia i możliwości
zapobiegania.

Abstract:

Intestinal failure-associated liver disease is the most prevalent complication affecting children with intestinal failure receiving the long-term parenteral nutrition.
The paper comprises up-to-day lecture on its pathogenesis, clinical presentation, risk factors, treatment and prevention.author-image

Patryk Lipiński