Rybia łuska wrodzona i dziedziczna u dzieci − aktualne zasady postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Rybie łuski należą do grupy genodermatoz związanych z uogólnionym zaburzonym rogowaceniem i złuszczaniem naskórka. W artykule przedstawiono
najczęściej występujące rodzaje rybich łusek wrodzonych i dziedzicznych. Diagnostyka tych schorzeń opiera się najczęściej na obrazie klinicznym (objawach
skórnych oraz z innych narządów), szczegółowym wywiadzie, w tym rodzinnym, biopsji skóry i badaniach genetycznych. Leczenie polega przede
wszystkim na stosowaniu miejscowych środków nawilżających oraz miejscowych leków. W terapii rybich łusek wrodzonych i dziedzicznych szczególną grupą
chorych są noworodki.

Abstract:

Ichthyoses belong to the genodermatotic group and are characterized by disturbed keratosis and exfoliation of the epidermidis. In this article, we presented
the most often occurring congenital and hereditary ichthyosis. Diagnosis of these conditions is based on the clinical presentation (skin and other organ
symptoms), detailed medical and family history, skin biopsies and genetic tests. Management of ichthyosis mainly involves the use of topical moisturizers
and topical medications. In the treatment of congenital and hereditary ichthyosis, newborns are a particular group of patients.


8 zł

author-image

Karolina Grzybowska