Popularne mity dotyczące zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych a aktualne rekomendacje


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nadużywanie antybiotyków w zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (ang. rhinosinusitis, RS) może wynikać z utrzymywania się w środowisku
lekarskim nieaktualnych, błędnych poglądów na temat patogenezy tej choroby. W artykule odniesiono się do najważniejszych popularnych mitów
dotyczących RS, do których należą: przekonanie, że zdrowe zatoki przynosowe są miejscem jałowym, przecenianie znaczenia zakażenia bakteryjnego oraz
stawianie za główny cel terapii całkowitego wyjałowienia z bakterii zatok przynosowych. W rzeczywistości błona śluzowa zdrowych zatok przynosowych
jest skolonizowana przez liczne drobnoustroje tworzące mikrobiom, który ulega zaburzeniu w RS, a główną przyczyną RS jest trwający stan zapalny, a nie
zakażenie bakteryjne.

Abstract:

Overuse of antibiotics in rhinosinusitis (RS) may result from the persistence of the out-of-date, false views on the pathogenesis of this disease in the medical
community. In the article, we referred to the most important, popular myths about RS, which include: the belief that healthy paranasal sinuses are a sterile
site, overestimating the importance of bacterial infection, and putting sterilization of nasal sinus as the main goal of the therapy. In fact, the mucous membrane
of healthy paranasal sinuses is colonized by numerous microorganisms that form microbiome, which is disturbed in RS, and the main cause of RS is
ongoing inflammation, not a bacterial infection.


6 zł

author-image

Andrzej Załęski

author-image

Ernest Kuchar