Wpływ czynników środowiskowych na ryzyko rozwoju chorób alergicznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono dostępne dane dotyczące związków pomiędzy obserwowanymi zmianami w środowisku, obejmującymi zmiany klimatyczne
i rosnące zanieczyszczenie powietrza, a chorobami alergicznymi. Opisany został również wpływ zmian składu mikrobioty jelitowej na ryzyko tych chorób.

Abstract:

The article presents available data on the relation between observed environmental changes, including climate change and increasing air pollution,
and allergic diseases. The impact of changes in the intestinal microbiota on the risk of those diseases is also described.


6 zł

author-image

Jędrzej Sarnecki