Diagnostyka mononukleozy zakaźnej i pozostałych postaci klinicznych zakażenia wirusem Epsteina-Barr (EBV) u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wirus Epsteina-Barr (ang. Epstein-Barr virus, EBV), należący do wirusów Herpes, jest wszędobylskim drobnoustrojem wywołującym zakażenia we wszystkich
grupach wiekowych, najczęściej u małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Ostre objawowe zakażenie przebiega pod postacią mononukleozy zakaźnej
(MZ) cechującej się triadą objawów: gorączką, zapaleniem gardła i silnym odczynem węzłowym. EBV ma również udowodniony związek z chorobami
rozrostowymi (m.in. chłoniakami B-komórkowymi, chorobą Hodgkina, zespołami limfoproliferacyjnymi, zespołem aktywacji makrofaga, nowotworami
nosogardła), szczególnie u chorych w immunosupresji po przeszczepieniach narządów i tkanek. W diagnostyce mononukleozy pomocne są podstawowe
badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej z rozmazem i aktywność aminotransferaz, natomiast potwierdzenie pierwotnego zakażenia EBV wymaga
oznaczenia swoistych przeciwciał.

Abstract:

Wirus Epsteina-Barr (ang. Epstein-Barr virus, EBV), należący do wirusów Herpes, jest wszędobylskim drobnoustrojem wywołującym zakażenia we wszystkich
grupach wiekowych, najczęściej u małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Ostre objawowe zakażenie przebiega pod postacią mononukleozy zakaźnej
(MZ) cechującej się triadą objawów: gorączką, zapaleniem gardła i silnym odczynem węzłowym. EBV ma również udowodniony związek z chorobami
rozrostowymi (m.in. chłoniakami B-komórkowymi, chorobą Hodgkina, zespołami limfoproliferacyjnymi, zespołem aktywacji makrofaga, nowotworami
nosogardła), szczególnie u chorych w immunosupresji po przeszczepieniach narządów i tkanek. W diagnostyce mononukleozy pomocne są podstawowe
badania laboratoryjne: morfologia krwi obwodowej z rozmazem i aktywność aminotransferaz, natomiast potwierdzenie pierwotnego zakażenia EBV wymaga
oznaczenia swoistych przeciwciał.


6 zł

author-image

Anna Własienko

author-image

Ernest Kuchar