Nowe rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Grupy Ekspertów dotyczące zasad suplementacji i leczenia witaminą D


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie na podstawie: Rusińska A, Płudowski P, Walczak M i wsp. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population
and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland – Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and
Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies – 2018
Update. Front Endocrinol 2018;9:246; DOI:10.3389/fendo.2018.00246.

 

W artykule przedstawiono nowe rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Grupy Ekspertów dotyczące zasad
suplementacji i leczenia witaminą D.

Abstract:

The article presents the new recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel concerning vitamin D
supplementation and treatment of vitamin D deficiency.author-image

x x

author-image

Jędrzej Sarnecki

author-image

Piotr Socha