Sporadyczne okresowe niedotlenienie u wcześniaków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Epizody okresowego niedotlenienia (ang. intermittent hypoxia, IH) opisywane są u wcześniaków i noworodków z małą urodzeniową masą ciała w trakcie
stałego monitorowania podstawowych funkcji życiowych. IH jest definiowane jako krótkotrwałe, pojawiające się co jakiś czas cykle obniżonej saturacji, po
których następuje samoistny powrót do normoksji. IH wywołuje duży niepokój wśród personelu zajmującego się pacjentami w oddziałach intensywnej terapii
noworodka. Okresowe niedotlenienie zazwyczaj nie jest klinicznie widoczne, a etiologia nie jest w pełni poznana.
Badania wskazują, że epizody IH mogą przyczyniać się do ostrych i późniejszych powikłań, takich jak retinopatia wcześniacza, dysplazja oskrzelowo-płucna,
leukomalacja okołokomorowa oraz krwawienia dokomorowe. Okresowa hipoksja może mieć również niekorzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy
noworodka.

Abstract:

Intermittent hypoxia episodes (IH) were desribed in preterm and low birth weight neonates during the standard pulsoximetry monitoring. IH defined as
brief with repetitive cycles of disturbed in hemoglobin oxygen saturation with spontaneous return to normoxia after while. IH induced care providers anxiety
during hospitalization in neonatal intensive care units. Usually hypoxic episodes were not clinically apparent. However, the etiology of IH remains
unclear.
Data suggest the adverse effects of intermittent hypoxia, such as retinopathy of prematurity, bronchoplumonary dysplasia, periventricular leukomalacia
and intraventricular hemorrhage. Additionally, IH may have an adverse effect on cardiovascular regulation.


6 zł

author-image

Małgorzata Baumert

author-image

Piotr Surmiak