Testy serologiczne i ich znaczenie w diagnostyce boreliozy z Lyme


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zróżnicowany obraz kliniczny boreliozy może nastręczać trudności w ustaleniu właściwego rozpoznania. Jedyną postacią choroby, której rozpoznanie nie
wymaga potwierdzenia za pomocą testów laboratoryjnych, jest rumień wędrujący (łac. erythema migrans, EM). Do ustalenia rozpoznania w pozostałych postaciach
boreliozy, oprócz objawów klinicznych, wymagane jest potwierdzenie w badaniach laboratoryjnych. Obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem
testów diagnostycznych, jednak ich zastosowanie i interpretacja wymagają znajomości przydatności klinicznej, wartości diagnostycznej i precyzyjności.
Konieczna jest także znajomość właściwego momentu pobrania materiału do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej. W artykule przedstawiono aktualne
możliwości diagnostyki choroby z Lyme (ang. Lyme disease, LD) oraz właściwości dostępnych na rynku testów laboratoryjnych.

Abstract:

Clinical picture of borreliosis varies and makes precise diagnosis difficult. EM is the only one clinical presentation without the need of laboratory confirmation.
In case of other disease’s manifestations the diagnosis requires not only clinical but also laboratory confirmation. Currently lots of diagnostic tests are
available, but their accuracy should be critically assessed before usage and interpretation. Additionally, the timing of taking samples and performing laboratory
tests makes an impact on precise diagnosis. Currently available diagnostic tools and protocols for LD are described in this publication.


8 zł

author-image

Marcin Zarzycki

author-image

Anna Piwowarczyk

author-image

Ernest Kuchar