Diagnostyka mikroskopowa odrzucania humoralnego w miąższowych narządach przeszczepionych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Transplantologia jest prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny. Obecnie przeszczepienie uznawane jest za najskuteczniejszy sposób leczenia schyłkowej niewydolności wielu narządów miąższowych, m.in. nerek, wątroby czy serca. Dzięki coraz lepszym metodom diagnostycznym oraz lekom immunosupresyjnym odrzucanie komórkowe (ang. acute cellular rejection, ACR), które do niedawna stanowiło główną przyczynę utraty allograftu, jest coraz rzadsze. W ostatnich latach więcej uwagi poświęca się natomiast odrzucaniu humoralnemu (ang. antibody-mediated rejection, AMR), ponieważ jego etiopatogeneza oraz odległy wpływ na przeżycie graftu nie zostały do końca poznane. Celem artykułu jest omówienie mikroskopowych metod diagnostycznych AMR w najczęściej przeszczepianych narządach miąższowych, tj. nerkach, wątrobie oraz sercu, na podstawie aktualnych wytycznych. 

Abstract:

Transplantology is a quickly developing branch of medicine. Nowadays transplantation is believed to be the most effective treatment of end-stage failure of different solid organs such as kidneys, liver or heart. Acute cellular rejection (ACR) which used to be the main reason of graft lost occures less frequently owing to better diagnostic methods and immunosuppressive agents. Recently, attention has been colled to antibody-mediated rejection (AMR) as its etiopathogenesis and long-term influence on graft survival have not been understood completly. Tha aim of this paper is to present microscopic methods of diagnosis of AMR in most frequently transplanted soild organs such as kidneys, liver and heart based on actual recommendation. Standardy 


6 zł

author-image

Wiesława Grajkowska

author-image

Maciej Pronicki

author-image

Sylwia Szymańska