Ostre zapalenie ucha środkowego w świetle polskich „Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016”


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest drugim co do częstości zakażeniem wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego, którego szczyt zapadalności przypada między 6. a 24. miesiącem życia dziecka; występuje głównie w okresie jesienno-zimowym. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu oraz badania otoskopowego. Leczenie opiera się na postępowaniu objawowym; antybiotykoterapia jest zarezerwowana dla ściśle określonych sytuacji klinicznych. Do rozwoju powikłań dochodzi rzadko, nawet u dzieci nieleczonych antybiotykiem. W artykule zebrano podstawowe informacje dotyczące etiologii, przebiegu i leczenia OZUŚ u dzieci, przydatne dla pediatry. 

Abstract:

Acute otitis media (AOM) is the second most common infection of infancy and early childhood. The peak incidence of illness is between 6 and 24 months of age, mainly in autumn and winter. Diagnosis is based on the interview and the otoscopic examination. Treatment is primarily symptomatic; antibiotic therapy is indicated only in specific situations. Complications are rare, even in children not treated with antibiotics. The article contains necessary information on the definition, etiology, course, and treatment of media (AOM) in children, useful in the work of a pediatrician. author-image

Martyna Szwejkowska

author-image

Ewa Zalewska

author-image

Ernest Kuchar