Zastosowanie kremu o działaniu miejscowo znieczulającym i sprayu chłodzącego w celu zmniejszenia bólu w trakcie szczepienia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Szczepienia ochronne są jedną z najczęstszych przyczyn jatrogennego bólu u dzieci. W celu ograniczenia niepokoju rodziców i dziecka w trakcie szczepienia oraz zmniejszenia ryzyka nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń korzystne jest stosowanie dostępnych, przebadanych metod ograniczania dolegliwości bólowych związanych ze szczepieniem. W artykule omówiono wyniki badania opublikowanego na łamach czasopisma World Journal of Pediatrics przeprowadzonego w celu porównania efektywności kremów zawierających EMLA i środków chłodzących w postaci sprayu. 

Abstract:

Vaccinations are among the most common sources of iatrogenic pain in children. In order to minimize anxiety among parents and children and to decrease the risk of noncompliance it is beneficial to use any available methods to alleviate vaccinations related pain. The article summarize a publication from the World Journal of Pediatrics, in which the results of a study conducted to compare the efficacy of using EMLA creams and vapocoolant sprays were presented. 


6 zł

author-image

Jędrzej Sarnecki