Ocena uszkodzenia narządowego i naczyniowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualnie dostępne metody oceny uszkodzenia narządowego i naczyniowego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym (NT). Uwzględniono zarówno badania uznane przez polskie i europejskie towarzystwa naukowe [Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension, ESH)], takie jak echokardiografia, ocena dna oka i ocena albuminurii, jak i badania opcjonalne (ocenę grubości kompleksu błona wewnętrzna − błona środkowa tętnic szyjnych wspólnych i pomiar prędkości fali tętna). Przedstawiono również dowody na użyteczność pomiaru centralnego skurczowego ciśnienia tętniczego w trakcie diagnostyki NT, zwłaszcza u adolescentów. Omówiono ponadto problem rzekomego NT i przeanalizowano wyniki opublikowanych do tej pory nielicznych badań poświęconych temu zagadnieniu. 

Abstract:

The article presents currently available methods of hypertensive target organ damage assessment in children and adolescents with hypertension. It includes both examinations recognized by Polish and European societies (Polish Society of Arterial Hypertension, European Society of Hypertension), such as echocardiography, eye fundus assessment and albuminuria assessment, as well as tests considered as optional (carotid intima-media thickness and pulse wave velocity measurements). The paper also presents evidence of the usefulness of measuring central systolic blood pressure during the diagnosis of hypertension, especially in adolescents. The problem of spurious hypertension was also discussed and the results of the few studies published so far on this subject were analyzed.author-image

Anna Rogowska

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Jędrzej Sarnecki

author-image

Mieczysław Litwin