author-image

Łukasz Obrycki


Dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
Kierownik Oddziału Dializ
Kierownik Pracowni Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Specjalista nefrologii dziecięcej i transplantologii klinicznej.
Autor i współautor ponad 150 prac oryginalnych, poglądowych, doniesień zjazdowych, rozdziałów w podręcznikach z zakresu pediatrii, nefrologii i hipertensjologii dziecięcej.
Od 2018 r. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma "Standardy Medyczne Pediatria".
Doświadczenie zdobywał w najlepszych ośrodkach nefrologicznych i hipertensjologicznych na świecie, m.in. w Great Ormond Street Hospital w Londynie oraz w Cincinnati Children`s Hospital Medical Center w Cincinnati, Ohio.
 


Autor artykułów