Stosowanie szczepionek sześciowalentnych u dzieci urodzonych przedwcześnie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Noworodki urodzone przedwcześnie, w porównaniu z urodzonymi o czasie, są obarczone większym ryzykiem zakażeń, co wynika z niedojrzałości układu odpornościowego oraz niedoboru przeciwciał odmatczynych. W polskim Programie Szczepień Ochronnych (PSO) zalecono, by wcześniaki były szczepione zgodnie z wiekiem chronologicznym, najlepiej z użyciem szczepionek wysokoskojarzonych, co pozwala na sprawniejszą realizację PSO i ograniczenie liczby iniekcji. Na polskim rynku dostępne są 2 szczepionki sześciowalentne: Hexacima® i Infanrix hexa®. Obie zawierają antygeny błonicze, tężcowe, krztuśca, wirusów polio, wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz Haemophilus influenzae typu b (DTaP-IPV-Hib-HBV). Szczepionkę Infanrix hexa® zbadano w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, potwierdzając jej bezpieczeństwo, tolerancję oraz immunogenność w tej grupie wiekowej. Sporadycznie notowane ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne (bradykardia, bezdechy) przeważnie ustępowały samoistnie lub wymagały niewielkiej interwencji medycznej. 

Abstract:

Neonates with history of prematurity have higher risk of infection than term infants. This is caused by the immaturity of the immune system and the lack 
 of maternal antibodies. Polish immunization program recommends that premature babies be vaccinated according to their chronological age. The use of combination vaccines is strongly recommended. The use of these allows more efficient implementation of the routine immunization program and minimizing 
 the number of injections. Two hexavalent vaccines are available in Poland: Hexacima® and Infanrix hexa®. Both protect against diphtheria, tetanus, 
 pertussis, poliovirus, hepatitis B and Haemophilus influenzae type B (DTaP-IPV-Hib-HBV). Infanrix hexa® has been studied in a population of premature babies 
 − safety, tolerability and short-term and long-term immune response were satisfactory. Data on occurrence severe adverse events following immunization (bradycardia, apneas) are not conclusive. The episodes usually resolved spontaneously or required minor medical intervention. 


6 zł

author-image

Natalia Dudek

author-image

Ernest Kuchar