Rola hydrolizatów białek mleka krowiego i mieszanek aminokwasowych w profilaktyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u niemowląt i młodszych dzieci – stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towar


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W związku ze wzrastającą częstością chorób alergicznych i zmianą ich obrazu klinicznego, w tym atopowego zapalenia skóry (AZS), oraz brakiem zaktualizowanego polskiego stanowiska w tej dziedzinie grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zorganizowała w grudniu 2018 r. debatę na ten temat. Niniejszy dokument stanowi zwięzłe podsumowanie tego spotkania i jest opracowaniem zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziecka z AZS, ze szczególnym uwzględnieniem roli hydrolizatów i mieszanek aminokwasowych. 

Abstract:

The increasing morbidity of allergic diseases, change in their clinical manifestation, including atopic dermatitis (AD), and the lack of updated Polish guidelines in this field, prompted the group of experts from the Polish Society of Allergology, Polish Dermatological Society, Food Allergy Section of the Polish Paediatric Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and the Polish Pediatric Society to organize a debate on this topic in December 2018. This paper is a comprehensive conclusion from this meeting. It provides a summary of the recommended diagnostic and therapeutic procedures in children with AD. The role of cow’s milk hydrolysates and amino acids in children with AD is discussed in detail. 


11 zł

author-image

Joanna Narbutt

author-image

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Marek Kulus

author-image

Anna Bręborowicz

author-image

Anna Zawadzka-Krajewska

author-image

Andrzej Kaszuba

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta

author-image

Andrea Horvath