Postępowanie w posocznicy u dzieci – stan wiedzy na 2019 rok


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Posocznica jest zespołem klinicznym, w którym nieprawidłowa reakcja zapalna wyzwolona przez czynnik infekcyjny uszkadza narządy prowadząc do ich niedokrwienia i rozwoju wtórnej niewydolności. Posocznica stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i jedynie szybko rozpoczęta właściwa terapia może uratować chorego. W artykule przedstawiamy aktualny stan wiedzy na temat posocznicy u dzieci, skupiając się na zalecanym postępowaniu, w oparciu o rekomendacje brytyjskie National Institute for Health and Care Excellence (NICE) oraz międzynarodowe Surviving Sepsis Campaign (SSC). 

Abstract:

Sepsis is a clinical syndrome, in which an abnormal inflammatory response triggered by an infectious agent damages the vital organs leading to their ischemia and secondary insufficiency. Sepsis is a life-threatening condition and only the soon-to-be-started proper therapy can save the patient. The article presents the current state of the art knowledge about sepsis in children, focusing on the recommended procedure, based on the recommendations of the British National Institute for Health and Care Excellence (NICE) and the international Surviving Sepsis Campaign (SSC). 


8 zł

author-image

Magdalena Okarska-Napierała

author-image

Ernest Kuchar