Bezpieczeństwo stosowania częściowo fermentowanego mleka modyfikowanego wzbogaconego w prebiotyki


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na korzystne efekty stosowania fermentowanych i częściowo fermentowanych mieszanek mlecznych, mogące wynikać z obecności w ich składzie postbiotyków wytwarzanych przez drobnoustroje wykorzystywane w procesie produkcji tych mieszanek. Równocześnie zaobserwowano pozytywne efekty wzbogacania składu niefermentowanych mlek modyfikowanych w krótko- i długołańcuchowe oligosacharydy, mające właściwości prebiotyczne. W artykule omówiono wyniki badania Rodrigueza-Herrery i wsp. poświęconego stosowaniu w żywieniu zdrowych niemowląt częściowo fermentowanego mleka modyfikowanego zawierającego krótkołańcuchowe galaktooligosacharydy (scGOS) i długołańcuchowe fruktooligosacharydy (lcFOS). 

Abstract:

Available data suggests positive impact of fermented and partially fermented infant formulas, potentially caused by postbiotics produced by bacteria during the fermentation process. Simultaneously nonfermented infant formulas supplemented with short and long chained oligosaccharides also seem to have beneficial effects. The article presents the main results of a study conducted by Rodriguez-Herrera et al, which assessed the use of partially fermented infant formula containing short chained galactooligosaccharides (scGOS) and long chained fructooligosaccharides (lcFOS) in healthy infants. 

Treść:

Opracowanie na podstawie: Rodriguez-Herrera A, Mulder K, Bouritius H i wsp. Gastrointestinal Tolerance, Growth and Safety of a Partly Fermented Formula with Specific Prebiotics in Healthy Infants: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. Nutrients 2019;11:1530.
 


6 zł

author-image

Jędrzej Sarnecki