Przebieg COVID-19 u dzieci – stan wiedzy na marzec 2020


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat przebiegu u dzieci COVID-19 – choroby spowodowanej zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Dostępne aktualnie informacje dotyczące COVID-19 u dzieci są nadal ograniczone, jednak wynika z nich, że infekcja u tych pacjentów przebiega łagodniej niż u dorosłych. Jednakże nawet niewielki odsetek powikłań spodziewany u dzieci przy dalszym rozwoju epidemii i powszechnych zachorowaniach na COVID-19 sprawi, że znaczna liczba pacjentów w wieku rozwojowym może wymagać hospitalizacji. 

Abstract:

The paper presents the current state of knowledge on the course of COVID-19 in children, a disease caused by a novel coronavirus SARS-CoV-2. The data on the disease in children is limited, but it seems that its symptoms in pediatric patients are significantly milder than in adults. However, even a small percentage of sequelae caused by the infection in children during the expanding epidemics may cause a significant increase in a number of pediatric patients needing hospitalization. author-image

Jędrzej Sarnecki

author-image

Ernest Kuchar