COVID-19 a karmienie piersią


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W dobie pandemii koronawirusa aspekt żywienia dzieci, a w szczególności karmienia piersią, budzi wiele kontrowersji. W badaniach dotyczących kobiet chorych na COVID-19 czy zakażonych innym koronawirusem (SARS-CoV) nie potwierdzono obecności wirusa w mleku matki. Czy zatem obowiązujące zalecenia są jednoznaczne? Czy transmisja zakażenia na pewno nie następuje przez pokarm matek z COVID-19? W artykule przedstawiono aktualne zalecenia UNICEF, CDC, UENSP oraz ekspertów chińskich. Zawarto ponadto informacje, które mogą pomóc w podjęciu decyzji zależnej od rozwoju epidemii, jak również możliwości personalnych i sprzętowych. Artykuł opracowano na podstawie danych z 29 marca 2020 r. 

Abstract:

In the age of coronavirus pandemic, the aspect of child nutrition and in particular breastfeeding raises much controversy. In a few studies of women with confirmed COVID-19 or infected with other coronavirus (SARS-CoV), the virus was not confirmed in breast milk. Are the current recommendations unambiguous? Is the transmission of infection definitely not followed by the milk of mothers with COVID-19? The article presents current recommendations of UNICEF, CDC, UENSP and Chinese experts in this field. The summary contains information that can help you make a decision depending on the development of the epidemic status as well as personal and hardware capabilities. The study was prepared on the basis of data on 29.03.2020. 


author-image

Barbara Królak-Olejnik