author-image

Barbara Królak-Olejnik


Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest  specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Norwegii w latach 1994-1999. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 
Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.
Autorka i współautorka 274 opublikowanych prac, redaktor 5 monografii, w tym 2 podręczników.
Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych do 2021r, członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia.
 

 

 


Autor artykułów

Torbiele mózgu u noworodków

Barbara Królak-Olejnik


COVID-19 a karmienie piersią

Barbara Królak-Olejnik